شرکت فرآيند پژوهان صنعتی ايران

تولید واشر

 فرمولاسیون های مورد نیاز با حداکثر خواص فیزیکی و پایداری شیمیایی برای الاستومر های مختلف در شرکت فرآیند پژوهان بر اساس دو استاندارد صنعتی و غذایی نهایی می گردد. این شرکت همواره متریال Master و Final مورد نیاز برای تولید واشرها را از الاستومر های "(VITON - SBR - CR - HNBR - EPDM - NBR)" را در اختیار دارد. معمولا فرآیند تولید واشر از اکسترود Final Compound و تولید یک مقطع دایره ای با حدودا 20% الی 30% حجم بالاتر نسبت به واشر آغاز می گردد.مقطع تهیه شده در داخل قالب توسط اپراتور چیده شده و تولید با بسته شدن پرس در فشار 200 الی 800  تن در دمای مورد نیاز معمولا از 160  الی 185  درجه سانتی گراد صورت می پذیرد.گرمایش پرس ها به صورت یکنواخت توسط بخار اشباع تولید شده در دیگ بخار تامین می گردد. به منظور ارتقاء کیفیت واشر ها مخصوصا در پخت پراکسیدی انجام عملیات پخت تکمیلی الزامی می باشد. به همین منظور یک دستگاه آون الکتریکی بزرگ مجهز به سیستم اتوماتیک تنظیم دما و گردش هوای داغ در کارخانه ی فرآیند پژوهان موجود است که عملیات پخت تکمیلی(post cure) را انجام می دهد.