شرکت فرآيند پژوهان صنعتی ايران

تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه شرکت فرآیند پژوهان صنعتی ایران، بعنوان یک از ارکان اصلی شرکت ، طراحی و توسعه  محصولات جدید  و نیز بهبود کیفیت محصولات جاری شرکت را عهده‌دار می‌باشد. بهره گیری از‌ متخصصين‌ مجرب‌ ، همكاري‌ با مراكز دانشگاهي‌ و تحقيقاتي‌ ، استفاده‌ از به روز ترین‌ تکنولوژی های پیشرفته، دستورکار این واحد جهت نیل به اهداف تعیین شده می باشد.
 فعالیتهای واحد تحقیق و توسعه R&D
- طراحی و ساخت قالب ها و ادوات لازم جهت تولید صنعتی مبدل های Double wall
- طراحی و ساخت قالب ها و ادوات لازم جهت تولید صنعتی مبدل های Semi weld & full weld
- ارتقاء فرمالیسیون واشرها برای انطباق هرچه بیشتر با استاندارد های تماس غذایی و تولید انواع واشرهای Food Grade  با خواص معادل واشر های صنعتی
- ابداع روش های ویژه رسوب زدایی برای صنایع گوناگون کشور
- تحلیل و آنالیز تجهیزات تحت فشار با استفاده از نرم افزارهای المان محدود انسیس ANSYS و آباکوسABAQUS