شرکت فرآيند پژوهان صنعتی ايران

ماموریت شرکت

شرکت فرآیند پژوهان صنعتی ایران با استعانت از خداوند متعال با تکیه بر نیروی متخصص فعال ، با استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات روز دنیا با سرمایه خصوصی، در تولید انواع مبدل های حرارتی صفحه ای(GPHE)، پوسته-لوله(SHELL&TUBE ) ، مبدل های حرارتی یکپارچه (BPHE)و همچنین انواع واشرهای مبدل های حرارتی صفحه ای (GASKET)و همچنین خدمات تعمیرات و نگهداری مبدل ها(MAINTENANCE ) بویژه رسوب زدایی از طریق CIP و یا دمونتاژ وREGASKET  فعالیت دارد.رئوس اصلی خط مشی شرکت فرآیند پژوهان به شرح زیر اعلام می دارد.

1-کیفیت در ارائه خدمات و توجه کامل به خواسته های مشتری

2-کنترل ریسک های ایمنی و بهداشتی و ایمن سازی محیط کار با رویکرد پیشگیرانه

3-رعایت کلیه الزامات زیست محیطی بویژه در رابطه با شستشوی شیمیایی مبدل های صفحه ای و لوله ای

4-بهینه سازی منابع موجود و در نظر گرفتن منافع مشتری به وسیله  ارائه خدمات و محصولات با کیفیت و قیمت مناسب 

5- اعتقاد به حفظ کرامت نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه شرکت

6-بهبود مستمر و اثربخش سیستم به منظور جلب رضایت کارفرمایان ،مشتریان و سایر ذینفعان شرکت