شرکت فرآيند پژوهان صنعتی ايران

مبدل GPHE استاندارد

 برای تبادل حرارت سیالات نسبتا رقیق و صاف می توان از پلیت های استاندارد با زوایای حدودا 30 و 60 درجه با عمق حدودا 2.5 تا 4.5 میلیمتر استفاده کرد. شرکت فرآیند پژوهان صنعتی ایران، این نوع پلیت ها را در 17 مدل از اتصالات ½ تا 12 اینچ تولید می نماید.